Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at diskussionen skal handle om civilsamfundets muligheder og begrænsninger for at integrere ukrainerne i det danske samfund. Vi har derfor delt vores diskussion op i to dele. I den første del diskuterer vi civilsamfundets muligheder, mens vi i den anden del diskuterer begrænsninger. Vi har valgt at starte med muligheder, da vi skal tage udgangspunkt i bilag B3.

Vores struktur ser altså sådan her ud:

  • Indledning - hvor vi kort opridser strukturen for vores diskussion.
  • Muligheder for civilsamfundet - hvor vi med udgangspunkt i bilag B3 diskuterer, hvilke muligheder civilsamfundet har for at integrere ukrainere.
  • Begrænsninger for civilsamfundet - hvor vi diskuterer, hvilke begrænsninger civilsamfundet har for at integrere ukrainere.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Vi får desuden at vide, at vi skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund. Det gør vi ved at komme ind på, hvordan stat, marked og civilsamfund hver især bidrager til integrationen af ukrainske flygtninge.

Muligheder for civilsamfundet

I bilag B3 argumenteres der for, at civilsamfundet har gode muligheder for at integrere ukrainske kvinder og børn i det danske samfund. Her påpeges det, at civilsamfundet har den fordel, at ukrainske flygtninge nærmest med det samme bliver bosat ude i lokalsamfundet frem for at blive placeret på modtagecentre. Derfor kan civilsamfundet sætte ind fra start, hvilket øger sandsynligheden for en velly...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind