Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

I denne opgave skal vi undersøge, hvorvidt det statistiske materiale i bilag B2 be- eller afkræfter B1’s påstande om ukrainernes og danskernes værdifællesskab. Vi mener derfor, at besvarelsen bør starte med et afsnit, hvor vi opridser påstandene i B1. På den måde er det tydeligt, hvad der skal undersøges. Herefter kigger vi på hver påstand i et afsnit for sig selv, hvor vi inddrager det relevante materiale fra B2 til at belyse påstanden.

Vores struktur ser altså ud som følger:

 • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi opbygger vores besvarelse.
 • Påstande i bilag B1 - hvor vi kort præsenterer de fire påstande.
 • Påstand 1: Ukrainere er mindre demokratisk sindede end danskere - hvor vi inddrager figur 2 og tabel 1.
 • Påstand 2: Ukrainere har mere traditionelle kønsroller - hvor vi inddrager tabel 1 og tabel 3.
 • Påstand 3: Ukrainere har en større modvilje mod homoseksuelle end danskere - hvor vi inddrager tabel 2 og tabel 3.
 • Påstand 4: Det ukrainske demokrati er svagere end det danske - hvor vi inddrager figur 1.
 • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Vi får desuden at vide fra opgaveformuleringen, at vi skal anvende viden om demokrati og ligestilling mellem kønnene

Vi anvender viden om demokrati, når vi behandler de to påstande om demokrati. Eksempelvis kan man komme ind på forskellige niveauer af demokrati ift. påstand 4. Derudover anvender vi også viden om demokrati ved at kunne gennemskue, hvilke dele af bilagsmaterialet og særligt tabel 1, der omhandler demokrati.

Vi anvender viden om ligestilling mellem kønnene, når vi behandler påstand 2 om kønsroller. Her kan vi komme ind på, hvad en kønsrolle er.

Påstande i bilag B1

Når vi læser bilag B1, ser vi fire påstande:

 1. Ukrainere er mindre demokratisk sindede end danskere.
 2. Ukrainere har mere traditionelle kønsroller end danskere.
 3. Ukrainere har en større modvilje mod homoseksuelle end danskere.
 4. Det ukrainske demokrati er svagere end det danske.

Påstand 1: Ukrainere er mindre demokratisk sindede end danskere

Figur 2

Figur 2 viser, hvorvidt danskere og ukrainere mener, at det er vigtigt at leve i et demokrati. Figuren viser, at ca. 92 % af danskerne mener, at det er meget vigtigt at leve i et demokrati, mens det samme gælder for c...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind