Alicykliske carbonhydrider

Alicykliske carbonhydrider

De alicykliske carbonhydrider er næsten det samme som alkaner, alkener og alkyner. Eneste forskel er, at alicykliske carbonhydrider har en ringstruktur, og det har alkaner, alkener og alkyner ikke.

Der findes tre typer af alicykliske carbonhydrider:

  • Cycloalkaner (har kun enkeltbindinger)
  • Cycloalkener (har en dobbeltbinding)
  • Cycloalkyner (har en tripelbinding)

Cycloalkaner

Vi ser her et eksempel på en cycloalkan:

Cyclohexan tegnet med almindelig strukturformel (til venstre), og med zig-zag formel (til højre).

En cycloalkan består kun af C- og H-atomer, og indeholder udelukkende enkeltbindinger. 

Cycloalkaner har de samme kemiske egenskaber som almindelige alkaner, så cycloalka...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind