Noter

Denne noteside dækker carbonhydrider på Kemi C, B og A. Afsnittet om Sammenligning af alkaner, alkener og alkyner giver dig, med få ord, det store overblik. I de enkelte afsnit om alkaner, alkener og alkyner, har du mulighed for at gå mere i dybden.

Carbonhydriders opbygning

Hvad er et carbonhydrid?

Et carbonhydrid er en kemisk forbindelse, som udelukkende består af C- og H-atomer.

Eksempel på carbonhydrid
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Carbonhydrider har kovalente bindinger
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Carbonhydrider er upolære
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Typer af carbonhydrider

Man opdeler carbonhydrider i følgende to overordnede grupper:

  • De alifatiske carbonhydrider (de mest normale)
  • De aromatiske carbonhydrider (de lidt mærkelige)

De alifatiske carbonhydrider er klart de vigtigste for dig at kende, og man kan godt være lidt fræk at kalde dem de mest normale carbonhydrider. 

De aromatiske carbonhydrider bruger man ikke så meget tid på i gymnasiet, og man kan godt være lidt fræk at kalde dem for de lidt mærkelige carbonhydrider. I de aromatiske carbonhydrider opfører elektronerne sig nemlig meget mærkeligt, og helt anderledes end man normalt lærer det. 

Alifatiske carbonhydrider

Man kan lave alle mulige forskellige opdelinger af de alifatiske carbonhydrider. Den vigtigste opdeling er i alkaner, alkener og alkyner:

Alkaner
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Alkener
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Alkyner
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Aromatiske carbonhydrider

Aromatiske carbonhydrider kan defineres således:

Et aromatisk carbonhydrid indeholder en ringstruktur, og har delokaliserede elektroner i hele ringen.

Eksempel på aromatisk carbonhydrid 
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Sammenligning af alkaner, alkener og alkyner

Dette skema giver dig det store overblik over carbonhydrider:

Få her uddybet skemaet:

Opbygning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Molekylformel
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Kemiske egenskaber
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Fysiske egenskaber
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Alkaner

Hvad er alkaner?

En alkan er opbygget af C- og H-atomer, og indeholder kun enkeltbindinger.

Eksempel: Methan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: Ethan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Molekylformel for alkaner

Molekylformler for alkaner følger næsten altid denne formel:

\large \mathrm{C_nH_{2n+2}}

n angiver antallet af C-atomer. Hvis man kender antallet af C-atomer, kan man beregne antallet af H-atomer med formlen: 2n+2.

Eksempel: propan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad bruges alkaner til?

Alkaner anvendes først og fremmest som brændselsmolekyler. 

Hvor finder man alkanerne?

Langt de fleste alkaner finder man under jorden, når man borer efter olie og naturgas. Langt de fleste alkaner er altså fossile brændsler. 

Hvordan er alkanerne blevet lavet?

Lidt overraskende er alkaner faktisk lavet ud fra levende organismer. For millioner af år siden er levende organismer, som for eksempel mikroalger, døde og faldet ned på havbunden. Her er de så blevet dækket til, hvorved der opstår iltfrie forhold. Jo mere de dækkes til, jo større tryk bliver de udsat for, og jo mere stiger temperaturen også. Efter millioner af år, bliver disse mikroalger så til alkaner. 

Navngivning

Her ser du navn og molekylformel for de 10 mindste uforgrenede alkaner:

Sådan navngiver man alkaner

Når du skal navngive alkaner, skal du igennem følgende trin:

  1. Find først den længste C-kæde.
  2. Find eventuelle sidekæder, og husk at hvis der er flere sidekæder, skal de placeres i alfabetisk orden.
  3. Nummerer den længste C-kæde, så du kan se, hvilket nummer de eventuelle sidekæder sidder på.
Eksempel: pentan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: 2-methylpentan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: 2,3-dimethylpentan
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempel: 3-ethyl-2-methylpe
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind