Navngivning

På denne side lærer du, gennem eksempler, hvordan man navngiver alkyner. Hvis du har Kemi B eller A er hele denne side relevant. Hvis du har Kemi C, afhænger det af din lærer, hvor meget af denne side, du skal kende til. Læg mærke til, at navngivning af alkyner minder enormt meget om navngivning af alkener, groft sagt skal man bare huske at sige yn i alkyner, hvor man i alkener sagde en

Tabel over alkyner

Her ser du navn og molekylformel for de 9 mindste uforgrenede alkyner

Når man navngiver alkyner skal man normalt angive, hvor i C-kæden tripelbindingen sidder. I denne tabel har vi ikke præciseret, hvor tripelbindingen sidder.

Læg mærke til, at alle ovenstående alkyner har endelsen yn

Sådan navngiver man alkyner

Navngivning af alkyner kan deles op i to tilfælde:

  • Hvis tripelbindingen sidder i den længste C-kæde (det normale)
  • Hvis tripelbindingen ikke sidder i den længste C-kæde (det sjældne)

Du bør helt klart fokusere på situationen, hvor tripelbindingen sidder i den længste C-kæde, for det er også den situation, der normalt fokuseres på i undervisningen og til eksamen. Den sjældne situation, hvor tripelbindingen ikke sidder i længste C-kæde, er fuldstæn...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind