Kemiske egenskaber

Hvad er kemiske egenskaber?

De kemiske egenskaber beskriver, hvordan et stof indgår i kemiske reaktioner

Alkaners kemiske egenskaber

Alkaner har generelt ikke så let ved at reagere med andre stoffer. På fagsprog siger man, at alkaner er reaktionstræge, hvilket på normalt dansk bare betyder, at alkaner ikke er ret reaktive. 

På trods af, at alkaner altså ikke er så reaktive, så kan de godt indgå i følgende to reaktionstyper:

Forbrændingsreaktioner

Forbrændingsreaktioner kan generelt beskrives således:

\large \large \large \large \large \mathrm{Braendselsmolekyle}\ +\ \mathrm{O_2}\ \rightarrow\ \mathrm{CO_2}\ +\ \mathrm{H_2O} \

Som de to reaktanter har vi altså brug for et brændselsmolekyle og noget O2. Alkaner er glimrende brændselsmolekyler. Lightergas og benzin er eksempler på alkaner.

Eksempel:
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind