Kemiske egenskaber

Hvad er kemiske egenskaber?

De kemiske egenskaber beskriver, hvordan et stof indgår i kemiske reaktioner

Alkeners kemiske egenskaber

Alkeners tre vigtigste reaktionstyper er følgende:

Alkener betegnes som umættede, fordi de kan lave additionsreaktioner. Da alkener har let ved at lave additionsreaktioner, plejer man at sige, at alkener er reaktive.

Man plejer også at sammenligne alkeners kemiske egenskaber med alkaners kemiske egenskaber. Læg her mærke til, at alkaner ikke kan lave additionsreaktioner, og derfor betegnes som mættede. På kemisprog siger man, at alkaner er reaktionstræge, netop fordi de ikke har så let ved at lave reaktioner.

Additionsreaktioner

Det gælder, at ved en additionsreaktion lægges noget til et organisk stof, under sprængning af en dobbeltbinding (eller ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind