Sammenligning af alkaner, alkener og alkyner

Hvad gør alkaner, alkener og alkyner forskellige, og hvad har de til fælles. Du får her det store overblik. 

Det store overblik

Har du styr på dette skema, er du rigtig godt på vej:

Opbygning

Fælles for alkaner, alkener og alkyner er, at de kun indeholder C- og H-atomer. Der er dog også en del forskelle:

Forskelle i bindinger

  • Alkaner har udelukkende enkeltbindinger.
  • Alkener har minimum én dobbeltbinding.
  • Alkyner har minimum én tripelbinding.

Alkan

Vi ser her et eksempel på en alkan:

Ethan. 

Vi bemærker, at ovenstående alkan udelukkende indeholder enkeltbindinger. 

Alken

Vi ser her et eksempel på en alken:

Ethen. 

Vi bemærker, at ovenstående alken indeholder en dobbeltbinding mellem de to C-atomer.

Alkyn

Vi ser her et eksempel på en alkyn:

Ethyn. 

Vi bemærker, at ovenstående alkyn indeholder en tripelbinding mellem de to C-atomer.

Forskelle i frihed

Alkaner har fri drejelighed om deres C-C enkeltbindinger. Alkener derimod, er fastlåste på grund af den stive C=C dobbeltbinding. Det har vi illustreret i denne korte video:

Læg mærke til, at begreber som fri drejelighed og fastlåst struktur ikke giver så meget mening for alkyner, eftersom de har en lineær struktur. Alkyner minder lidt om en blyant, uanset hvor meget vi drejer den, kommer den ikke til at se anderledes ud.

Forskelle i geometri

  • Alkaner er 3-dimensionelle.
  • Alkener er 2-dimensionelle omkring C=C dobbeltbindingen.
  • Alkyner er 1-dimensionelle omkring C≡C tripelbinding.

Alkan

Alkaner har en 3-dimensionel struktur:

Methan (CH4).

Vinklen mellem to C-H bindinger er cirka 109°. I centrum har vi et C-atom, hvorudfra, der går fire enkeltbindinger. En sådan struktur kaldes et tetraeder.

Alken

Alken...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind