Evolution

Evolution indebærer, at en populations genpulje ændrer sig over tid.

Biologisk og genetisk variation

  • Biologisk variation indebærer, at individer ikke er ens. Biologisk variation skyldes, at:
    • Individer har forskelligt DNA.
    • Individer påvirkes forskelligt af miljøet.
  • Genetisk variation er den del af den biologiske variation, der skyldes forskelle i individers DNA. Genetisk variation findes, fordi de fleste gener optræder med forskellige alleler. Jo flere forskellige alleler der findes i populationen, jo større er populationens genetiske variation.
  • Se mere dybdegående noter om genetisk variation i vores noter til populationsgenetik (ikke nødvendigvis en del af dit pensum på Bioteknologi A).

Evolutionsmekanismer

Evolutionsmekanismer er de mekanismer, der ændrer genpuljens sammensætning og derved skaber evolution. De fire evolutionsmekanismer er:

  • Naturlig selektion, som ændrer en populations genpulje, fordi nogle gener gør individerne bedre til at overleve og formere sig. Disse gener bliver så mere almindelige i genpuljen over tid. Se vores noter til naturlig selektion i næste afsnit.
  • Genetisk drift, som ændrer en populations genpulje ved tilfældige hændelser. Se vores
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind