Andre emner

Her finder du noter til de emner i Bioteknologi A, som ikke hører til under de andre hovedområder i kompendiet. 

Kloning og stamceller er heller ikke altid en fast del af pensum. Tjek din læreplan.