Bioteknologi A | Noter

Her er vores notesamling til Bioteknologi A på STX og HTX. Notesamlingen gennemgår alt dit kernestof i Bioteknologi og giver dit et overskueligt og præcist overblik over, hvad du skal vide om fagets enkelte emner. Hvis du gerne vil læse mere om et emne eller begreb i noterne, kan du klikke på tekstens links. Så kommer du videre til vores kompendier i Bioteknologi, som giver dig en mere dybdegående gennemgang af kernestoffet.

Her er de områder inden for Bioteknologi, som vi indtil videre har noter til. Vi tilføjer løbende flere noter til samlingen, så den snart dækker alt dit kernestof i Bioteknologi A.

 1. Makromolekyler
 2. Celler
 3. Stofskifte
 4. Genetik
 5. Fysiologi
 6. Økologi
 7. Evolution

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om økotoksikologi:

 • Fedtopløselige miljøgifte ophobes gennem fødekæden ved bioakkumulering. Giftene ophobes fordi de opløses i organismers fedtvæv og ikke bliver udskilt.  Prædatorerhøjt oppe i fødekæden ophober den største mængde giftstof, da de gennem livet æder mange byttedyr og optager giften fra byttedyrene i deres egen krop.
 • LD50 og LC50 bruges til at angive stoffers akutte giftighed:
  • LD50 (lethal dosis 50) er den mængde giftstof, der er dødelig for 50 % af forsøgsdyrene i en undersøgelse inden for en kort tidsperiode, f.eks. 48 timer. LD50 måles i dosis giftstof/kropsvægt.
  • LC50 (lethal concentration 50) er den koncentration af giftstof i det omgivende miljø, hvorved 50 % af forsøgsdyr dør inden for en kort tidsperiode. LC50 bruges især, når man ser på vandlevende organismer.
 • Nogle stoffer er skadelige for levende organismer, fordi de er hormonforstyrrende. Stoffer kan være hormonforstyrrende af to årsager:
  • Stoffet forstyrrer kroppens naturlige produktion, udskillelse eller nedbrydning af hormon.
  • Stoffet ligner kroppens naturlige hormoner og kan binde til naturlige hormoners receptorer i kroppen. Disse stoffer kaldes hormonlignende.
   • Agonister er hormonlignende stoffer, der binder til receptorer og aktiverer dem. Agonister har...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.