Noter

Biologi A + Biotek A.

Bioinformatik handler om at arbejde med genetiske data i store databaser. Databaserne indeholder gensekvenser fra mange forskellige arter og fra mange forskellige populationer og individer af samme art. Du kan komme til at arbejde med bioinformatik i to sammenhænge:

Slægtskabsanalyser

  • Slægtskabsanalyser er undersøgelser af slægtskab mellem forskellige arter eller populationer. Slægtskab handler om, hvornår to organismer sidst havde en fælles forfader.
  • Jo længere tid det er siden, at to organismer havde en fælles forfader, jo flere forskelle er der i organismernes DNA, når man sammenligner en bestemt DNA-sekvens hos organismerne. Det skyldes, at organismerne ophober forskellige mutationer i deres DNA over tid.
  • Slægtskab undersøges ved a
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind