Hvad er slægtskab?

Biologi A + Biotek A.

Slægtskab er et mål for, hvornår to organismer sidst havde en fælles forfader. Organismerne kan være af forskellig art eller af samme art. Nært beslægtede organismer havde en fælles forfader for relativt nylig. …

...

Slægtskab = lighed i DNA

Organismers slægtskab hænger direkte sammen med, hvor forskelligt organismernes DNA er. Jo mere ens DNA'et er, jo nærmere beslægtet er organismerne.

DNA bliver forskelligt, fordi der løbende opstår tilfældige mutationer i DNA'et. Mutationer i kønsceller kan nedarves til efterfølgende generationer, og DNA bliver på den måde mere og mere forskelligt fra udgangspunktet over tid.

Slægtskab i samme population

To organismer med samme f…

...

"Det molekylære ur"

Mutationer opstår med nogenlunde samme rate i et bestemt stykke DNA. Hvis man holder øje med en bestemt DNA-sekvens på tværs af generationer, går der altså statistisk set lige lang tid mellem hver mutation. Hvis man ved, hvor hyppigt der opstår mutationer i en bestemt DNA-sekvens, kan man bruge sekvensen som et "molekylært ur". Det betyder, at man kan sammenligne sekvensen hos t…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind