Appelformer i Engelsk

Appelformerne er ofte relevante i Engelsk

Du kan få brug for appelformerne, når du skal lave retorisk analyse (rhetorical analysis eller non-fiction analysis) af sagprosa i Engelsk. Fx vil det ofte give fin mening at bruge lidt plads på appelformerne, når du skal skrive et analytical essay om non-fiction. Denne opgavegenre kan du møde på både STX, HHX, HTX og HF. 

På samme måde vil det ofte være relevant at inddrage appelformerne, hvis du skal analysere en sagprosatekst til mundtlig eksamen. 

De typer af sagprosatekster, du kan møde i Engelsk, er fx speech, article og blog post, men det kan også være mediemateriale som documentary eller podcast.

Bemærk dog, at appelformerne typisk fylder lidt mere i Dansk end i Engelsk. Det kan være lidt forskelligt, hvor meget din lærer vælger at inddrage dem i jeres undervisning. 

Der er forskellige betegnelser for appelformer på engelsk

På engelsk findes der en række forskellige betegnelser for appelformer. De kaldes fx forms of appeal, modes of appeal, modes of persuasion, rhetorical appeals eller rhetorical modes

Det er normalt ikke så vigtigt, hvilken betegnelse du bruger. Men det er en rigtig god ide at bruge den version, som instruktionerne (fx til skriftlig eksamen) benytter. Ofte bliver forms of appeal brugt i opgaveformuleringer på HHX og HTX, mens modes of appeal er mere almindeligt på STX og HF.

Nogle engelsklærere foretrækker også en bestemt betegnelse. Spørg evt. din lærer, hvis du er i tvivl om, hvordan I plejer at omtale appelformerne på jeres hold. 

NB: Appeal forms er en fordanskning, som du aldrig må bruge!

Pas på med stavningen af etos og patos

Det kan være let at komme til at lave stavefejl med appelformerne, da etos og patos skrives uden ‘h’ på dansk, men med ‘h’ på engelsk, hvor de altså hedder ethos og pathos. Stavningen kan derfor let smutte, især hvis du lige kommer fra at have skrevet en opgave på det andet sprog. 

Logos staves til gengæld ens på dansk og engelsk.

Læs også vores engelsksprogede kompendium

Vil du hellere læse om etos, logos og patos på engelsk, kan du gøre det i vores engelske version af dette kompendium. Forklaringerne er de samme, men eksemplerne stammer fra engelsksprogede tekster - fx taler af Barack Obama eller Boris Johnson. Det engelske produkt kan være en god måde at træne dit engelske ordforråd omkring appelformer og retorisk analyse på.