Appelformer i Dansk

Appelformerne fylder typisk meget i danskfaget

Appelformerne er et af de vigtigste værktøjer, når du arbejder med sagprosa i Dansk, særligt hvis du er blevet bedt om at lave en retorisk analyse.

 Appelformerne kan være relevante ved analyse af traditionelle sagprosatekster som artikler og essays. Men de kan faktisk også være nyttige ift. mediemateriale som fx dokumentar- og reklamefilm. Særligt afsendere af reklamefilm er interesserede i at overbevise deres modtagere om at gøre noget, og det kan appelformerne være et godt analyseredskab til at gennemskue.

Appelformerne er meget relevante til skriftlig eksamen i Dansk i de opgavegenrer, der handler om sagprosa/non-fiktion. Ofte vil opgaveformuleringen ligefrem bede dig om at inddrage appelformerne. Det kan dog også være relevant at inddrage appelformer, hvis du er blevet bedt om at se på, hvordan en tekst argumenterer eller på andre måder forsøger at overbevise sin modtager. 

På samme måde vil det ofte være oplagt at inddrage appelformerne, hvis du skal analysere sagprosa/non-fiktion til mundtlig eksamen. 

Du vil højst sandsynlig møde appelformerne ofte i den daglige undervisning, da de fleste dansklærere har en forventning om, at eleverne kender og bruger dem. Appelformerne står også direkte nævnt i fagets officielle læreplaner som en central metode i arbejdet med sagprosa.

Glem ikke de øvrige analysepunkter

Selvom appelformerne er vigtige i en retorisk analyse, skal du være opmærksom på, at de ikke dominerer dit arbejde med sagprosa/non-fiktion fuldstændigt. Med andre ord: Du kan ikke nøjes med kun at analysere appelformer, når du bliver bedt om at lave en retorisk analyse/sagprosaanalyse.

Der er nemlig andre analysepunkter, som kan være lige så relevante, når du skal analysere argumentation og lignende. Det kunne eksempelvis være sproglig stil, retoriske virkemidler (fx anafor, triade eller antitese) eller den konkrete måde, tekstens argumenter er skruet sammen på. Der kan være overlap mellem disse elementer og appelformerne, men det betyder ikke, at det er det samme.