Hvad er appelformer?

Hvad er appelformer?

Appelformerne beskriver tre overordnede strategier, som afsenderen af en sagprosa- eller non-fiktiontekst kan bruge for at appellere til modtagerne - og dermed overbevise dem om noget. Fordi appelformerne bruges til at overbevise modtagerne, er de typisk særligt relevante at lede efter i tekster, som har et klart overbevisende formål - fx politiske taler, kampagnefilm, opinionsartikler, debatindlæg eller reklamer.

De tre appelformer hedder etos, logos og patos.

Hvornår skal jeg inddrage appelformer i min analyse?

Som nævnt ovenfor kan du især have brug for appelformerne, hvis du skal lave en retorisk analyse af en sagprosa-/non-fiktiontekst, som har et klart overbevisende formål. Appelformerne kan ikke gøre det ud for en retorisk analyse alene, men de udgør ofte en væsentlig del af analysen. Du møder dem især i Dansk og Engelsk. 

Til skriftlig eksamen i både Dansk og Engelsk kan det være en direkte del af opgaveformuleringen, at du skal undersøge appelformerne i en tekst. I de tilfælde er det selvfølgelig særligt vigtigt, at du gør appelformerne til en central del af din analyse. Men appelformerne kan faktisk også være relevante, hvis opgaveformuleringen spørger til tekstens argumentation eller måden, den engagerer modtagerne på.  

Til mundtlig eksamen kan du også få god brug for appelformerne, hvis du skal analysere sagprosa/non-fiktion. Det vil hjælpe dig med at pege ud, hvordan tekstens afsender anvender de tre appelformer til at understøtte sine budskaber. Husk at det også er vigtigt at kunne pege på konkrete eksempler i teksten til mundtlig eksamen, så det er helt tydeligt for lærer og censor, at du er i stand til at genkende appelformerne i brug. 

Appelformer bruges ikke til analyse af skønlitteratur

Appelformerne er et nyttigt værktøj, når du skal lave retorisk analyse af sagprosa/non-fiktion. Det er de, fordi de kan give dig mange gode redskaber til at beskrive, hvordan afsenderen af teksten forsøger at overbevise sine modtagere.

Til gengæld giver det normalt ikke mening at trække appelformerne ind i en skønlitterær analyse, altså af en fiktionstekst. Det kan endda trække dig ned i karakter, fordi lærer og censor så kan få indtryk af, at du helt har misforstået tekstens genre.