Hvad er appelformer?

Hvad er appelformer?

Appelformerne beskriver tre overordnede strategier, som afsenderen af en sagprosatekst kan bruge for at appellere til modtagerne - og dermed overbevise dem om noget. Fordi appelformerne bruges til at overbevise modtagerne, er de typisk særligt relevante at lede efter i sagprosatekster, som har et klart overbevisende formål - fx politiske taler, opinionsartikler, debatindlæg eller reklamer.

De tre appelformer hedder etos, logos og patos.

Hvornår skal jeg inddrage appelformer i min analyse?

Som nævnt ovenfor kan du især have brug for appelformerne, hvis du skal lave en retorisk analyse af en sagprosatekst, som har et klart overbevisende formål. Appelformerne kan ikke gøre det ud for en retorisk analyse alene, men de udgør ofte en væsent...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind