Motiv, tema og fortolkning

Motiv

”Karens Jul” handler om en fattig kvinde, der intet ejer ud over de usle klæder, hun går i. Hun skal tilmed tage sig af et lille barn. Hun har intet hjem og må opholde sig udenfor i dagtimerne og i det iskolde hus på havnen om natten. Det er altså denne kvinde og hendes spædbarn, der er novellens hovedmotiv.

Desuden er den lille hytte, hun opholder sig i, et gennemgående motiv. Hytten har symbolsk karakter gennem hele novellen, først fordi den er et gammelt færgemandshus og dermed et symbol på overgangen til dødsriget. Dødsriget var i antikken forbundet med forestillingen om, at man skulle sejles over en flod af en færgemand. Til sidst rives hytten ned og ’dør’ i overført betydning selv. Dermed bliver den et symbol på den brutale samfundsudvikling, der ikke har plads til personer som Karen og det lille barn.

Et tredje motiv i novellen er ordensmagten. Politibetjenten er en gennemgående figur. Faktisk er han den primære bærer af novellens synsvinkel. Når politibetjenten fylder så meget i fortællingen, skyldes det, at Karen faktisk opholder sig ulovligt i huset på havnen, og at betjenten er i tvivl om, hvorvidt hun skal have lov at opholde sig der, og om det er for hendes eget og barnets bedste. Han vælger at følge hendes eget ønske, men skulle nok have holdt sig til loven eller selv have taget sig af hende, hvis hun skulle overleve.

Tema

Umiddelbart kan vi sige, at ”Karens Jul” tematiserer fattigdommen i datidens samfund. Karen repræsenterer de tusindvis af fattige mennesker, der levede en usikker tilværelse, ofte uden et fast hjem og en fast indtægt. Den tematiserer også problemerne omkring enlige mødre. Det var forbundet med skam og vanære at få barn uden for ægteskabet. Karen overlades derfor til sig selv, da hun har født. Ingen vil vide af hende, og hun tør ikke sø...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind