Analyse

”Karens Jul” er en novelle, der er typisk for det moderne gennembrud. Den handler om at sætte problemer under debat. I dette tilfælde samfundets kynisme over for fattige. Virkeligheden skildres realistisk, og personerne er skildret naturalistisk. Det vil sige, at de er styret af det miljø, de kommer fra.

Vi gennemgår i den følgende analyse de punkter, man typisk kommer ind på i en analysemodel for noveller. Husk at en god analyse kræver et fokus og ikke bare en slavisk gennemgang af alle punkterne. Vi kommer grundigt omkring alle punkterne, men du kan frit gå ind og læse om de dele af novellen, der interesserer dig, og som du kan bruge i din analyseopgave, uanset om den er skriftlig eller mundtlig.

Vi indleder med at stille en række arbejdsspørgsmål til novellen. Vi opfordrer dig til at starte med at svare på spørgsmålene selv og først derefter læse vores svar, men du kan også gøre det i omvendt rækkefølge. Vores svar er grundige, men ikke udtømmende.

På den første analyseside ser vi nærmere på personkarakteristikken i ”Karens Jul”. I handlingens nutid indgår der kun tre personer. Den ene er betjenten, de to andre er Karen og hendes lille barn. Vi fokuserer på Karen og betjenten i analysen.

Dernæst ser vi på novellens miljøbeskrivelse. Det sociale miljø udgøres af to forskellige samfundslag, der mødes i novellen. Betjenten repræsenterer samfundets magt. Karen repræsenterer magtesløshed og den yderste fattigdom. Deres indbyrdes dialog fremhæver forskellene i deres sociale status. I det hele taget er sproget med til at understrege novellens hovedtema om ulighed. Det skriver vi meget mere om på analysesiden om novellens sprog.

Fortælleteknikken giver os adgang til betjentens tanker og viser os Karens historie gennem replikker. Vi får samtidig indtryk af, at fortælleren har et godt overblik over historien, og at der er et klart budskab i den.

Det understreges af novellens kompositionen, som vi analyserer efter fortælleteknikken. ”Karens Jul” er cirkulært opbygget, fordi vi starter og slutter ved det samme udgangspunkt, nemlig hytten på havnen. Det giver et indtryk af sammenhæng, men viser os også, at samfundets fattige er fanget i en ond cirkel.

Endelig ser vi på novellens genretræk. ”Karens Jul” efterlever de klassiske genretræk. Den indeholder et centralt vendepunkt, strækker sig over relativt kort tid og udspiller sig indenfor et afgrænset miljø. Desuden er der kun få personer og en klar konflikt i teksten. Det er også et typisk genretræk for noveller.

Til sidst fremhæver vi de naturalistiske træk i novellen. Skrivestilen i ”Karens Jul” er præget af naturalismens fokus på menneskets natur og på at give så objektive og præcise miljøbeskrivelser som muligt. Naturalismen tematiserer typisk konflikten mellem individ og samfund og bruger en del besjælinger. Disse træk ser vi også i ”Karens Jul”.

Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave.

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.