Miljø

Det fysiske miljø er præget af forfald og fattigdom

I “Karens Jul” af Amalie Skram er det fysiske miljø “en af Dampskibskajerne i Kristiania”. Her ligger også det lille, faldefærdige hus, som Karen søger ly i. Særligt i novellens første mange linjer får vi en detaljeret beskrivelse af dette havnemiljø, som ikke er et sted, hvor byens fine folk færdes. 

Selvom havnen stadig er et travlt område, er der en atmosfære af forfald og opløsning over den. Det ses ved, at fremskridtet har svigtet færgemændene og det lille hus: 

Hytten var oprindelig bleven opført til Færgemændene, for at de skulde have Tag over Hodet i Regnvejr og i Vinterkulden, naar de sad og drev og vented paa, at nogen skulde komme og forlange Baad. Senere, da Smaadamperne mere og mere slugte Trafiken, var Færgemændene trukket andet Steds hen. Saa blev Huset kun benyttet lejlighedsvis af hvem det kunde falde sig.

Efter at dampdrevne skibe er kommet til og sejler i fast rutefart, er der ikke brug for de gammeldags færgemænd til at sejle folk rundt. Derfor er der heller ikke brug for huset. Det er altså ikke alle, der har fået glæde af den industrialisering og de fremskridt, der prægede 1800-t...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind