Billedsprog

Digtet indeholder mange besjælinger

”Morgen-Vandring” er et digt, der indeholder mange sproglige billeder. Det er typisk metafortypen besjæling, der anvendes digtet igennem.

Vi har at gøre med besjælinger, når vi har en konkret genstand (fx en blomst, en fugl eller et bord), som vi tillægger menneskelige egenskaber (fx at græde eller smile). Ofte er der en tendens til, at det især er naturfænomener (blomster, bjerge, solskin), som besjæles. Det ser vi i meget af romantikkens litteratur, som ”Morgen-Vandring” er et typisk eksempel på.

Der er besjælinger allerede i digtets første strofe. Vi har understreget et par af eksemplerne fra strofens anden halvdel:

De hulde Smaablomster saa venligt stod
        I dunkle Lye,
De smilte saa inderligt ved min Fod
        Mod Himlens Skye.

Her beskrives blomsterne som venlige og smilende. De tillægges altså en række menneskelige egenskaber, der bringer dem i en slags dialog med digterjeget. Det er selvfølgelig en dialog, der foregår i jegets tanker, men ved at besjæle blomsterne skabes der alligevel en forestilling om, at naturen er levende i digtet. 

Længere fremme i digtet viser det sig, at blomsterne ligefrem k...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind