Rapport om membrantransport

  • STX 1.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 10
  • 1694
  • PDF

Rapport om membrantransport

Rapport i Bioteknologi A om membrantransport, der kommer ind på molekylestørrelse og transport over dialyseslange.

Formål

Formålet ved disse forsøg var at undersøge sammenhængen mellem molekylestørrelse og transport over en dialyseslange.

Rapporten undersøger sammenhængen mellem molekylestørrelse og transport over en dialyseslange. Den indeholder en beskrivelse af cellemembranens opbygning og en forklaring på begreberne diffusion og osmose. Derudover gennemgår rapporten en kemisk forklaring på reaktionerne mellem JJK/stivelse og Benedict´s/glukose, samt forklaring af de forskellige membrantransporter.

Indhold

- Formål
- Teori
- Kontrolforsøg
- Delforsøg A (Udførelse, Resultater, Diskussion)
- Delforsøg B (Udførelse, Resultater, Diskussion)
- Delforsøg C (Udførelse, Resultater, Diskussion)
- Konklusion
- Litteraturliste

Uddrag

Teori
Cellemembraner
Cellemembranen er ens hos næsten alle organismer og omgiver alle celler og nogle enkeltdele hos eukaryote celler. Cellemembranens funktion er at kontrollere transporten af molekyler fra cellen og dens omgivelser.

Den generelle cellemembran fundet hos alle organismer, undtagen bakteriegruppen arkæer, er opbygget af et dobbeltlag af fosfolipider bestående af et en hydrofil del og en hydrofob del. Fosfolipidmolekylet fremstår som på figuren og består af et hydrofilt fosfathoved samt to hydrofile fedtsyrekæder. Som fremvist på figur 2 vender fosfathovedet udad mod de vandige opløsninger, dels uden for cellen og dels mod cytoplasmaet i cellen, mens fedtsyrekæderne vender indad og herved væk fra de vandige omgivelser. Endvidere består membranen af kolesterol og en række membranproteiner.

Membrantransport
Denne opbygning med en hydrofob og hydrofil del bevirker, at membranen er semipermeabel, halvgennemtrængelig, altså den er kun direkte gennemtrængelig for en lille mængde molekyler. De fire former for membrantransportprocesser er... Køb adgang for at læse mere

Rapport om membrantransport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.