Passiv transport

Biologi C, B og A + Biotek A.

Passiv transport er stoftransport fra et sted med høj stofkoncentration til et sted med en lavere stofkoncentration. Man siger, at transporten sker med stoffets koncentrationsgradient. Celler forbruger ikke energi ved passiv transport af stoffer over cellemembranen. Det skyldes, at stoffer automatisk forsøger at udligne koncentrationsforskelle ved at bevæge sig fra en høj stofkoncentration mod en lavere.

Der findes tre typer passiv transport over cellemembranen:

  1. Osmose, som er bevægelsen af vand direkte over membranen.
  2. Simpel diffusion, som er bevægelsen af små, uladede og upolære molekyler direkte over membranen.
  3. Faciliteret diffusion, som er bevægelsen af større/ladede/polære molekyler via proteiner, som er indlejret i membranen.

Du kan læse om hver type passiv transport på de næste tre sider her i kompendiet.