Passiv transport

Biologi C, B og A + Biotek A.

Passiv transport er stoftransport over en membran fra et sted med høj stofkoncentration til et sted med en lavere stofkoncentration. Man siger, at transporten sker med stoffets koncentrationsgradient. 

Celler forbruger ikke energi ved passiv transport af stoffer over cellemembranen. Stoffer bevæger sig nemlig automatisk fra en høj stofkoncentration mod en lavere, så koncentrationsgradienten udlignes.

Du skal kende tre typer passiv transport over cellemembranen:

  1. Osmose, som er bevægelsen af vand direkte over membranen.
  2. Simpel diffusion, som er bevægelsen af små, uladede og upolære molekyler direkte over membranen.
  3. Faciliteret diffusion, som er bevægelsen af større/ladede/polære molekyler via proteiner, som er indlejret i membranen.