Diffusion

Biologi C, B og A + Biotek A.

Diffusion er stofs bevægelse fra et område med høj stofkoncentration til et område med lavere stofkoncentration. Diffusion er altså bevægelse af stof med stoffets koncentrationsgradient. Det betyder, at diffusion er en type passiv transport og dermed ikke forbruger energi.

Simpel og faciliteret diffusion

Diffusion kan ske over cellemembraner, så celler kan optage eller afgive stoffer ved diffusion. Der findes to typer diffusion over cellers membran:

  1. Simpel diffusion, som er små, uladede og upolære stoffers diffusion direkte over cellemembranen.
  2. Faciliteret diffusion, som er andre stoffers diffusion over cellemembranen. Faciliteret diffusion sker vha. transportproteiner i membranen.

Du kan læse om de to diffusionstyper på de næste to sider her i kompendiet.