Aktiv transport

Biologi C, B og A + Biotek A.

Aktiv transport er energikrævende transport af stof over cellemembranen fra et område med en lav stofkoncentration til et område med en højere stofkoncentration. Transporten sker altså mod stoffets koncentrationsgradient. Aktiv transport er derfor en energikrævende proces.

Aktiv transport kan ske vha. membranproteinproteiner, der flytter bestemte stoffer ind i eller ud af cellen. 

Aktiv transport kan også ske ved endocytose eller exocytose, som er hhv. optagelse og afgivelse af større stofmængder på én gang. Endocytose og exocytose sker ved hjælp af cellestrukturer, der hedder vesikler.

Her kan du læse et uddrag af teksten om aktiv transport vha. membranproteiner

Aktiv transport foregår ofte ved hjælp af transportproteiner, som er indlejret i cellemembranen. Denne type membranproteiner binder og flytter stoffer fra den ene side af membranen til den anden. 

Transportproteiner til aktiv transport forbruger energi – modsat de transportproteiner, som vi gennemgik på siden om faciliteret diffusion.

Transportproteinerne kan få energi til den aktive transport på to forskellige måder: 

  1. ved direkte at spalte ATP
  2. ved at udnytte en koncentrationsgradient over cellemembranen.

Begge typer transport er aktiv transport, fordi energi tilføres fra enten ATP eller udnyttelse af en gradient, for at transportproteinerne kan arbejde.

1. Membranproteiner kan spalte ATP

Nogle membranproteiner kan binde og spalte ATP og på den måde...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind