Faciliteret diffusion

Biologi C, B og A + Biotek A.

Faciliteret diffusion involverer membranproteiner

Faciliteret diffusion er diffusion af stof over cellemembranen vha. særlige membranproteiner. Membranproteinerne er nødvendige, fordi nogle stoffer er for store til at passere direkte igennem cellemembranen ved simpel diffusion (f.eks. glukose). Andre stoffer kan ikke passere direkte igennem den upolære membran, fordi stofferne er polære eller ladede (f.eks. alle ioner). Selv om faciliteret diffusion er afhængig af membranproteiner, er der tale om passiv transport. Processen forbruger nemlig ikke energi, da stoftransporten sker fra et område med høj stofkoncentration til et område med en lavere stofkoncentration.

Typer af membranproteiner

Faciliteret diffusion sker vha. to forskellige typer af membranproteiner: kanalprotei...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind