Glykolyse: proces og hastighed | Bioteknologi

  • STX 3.g
  • Bioteknologi A
  • 12
  • 6
  • 1292
  • PDF

Rapport: Glykolyse: proces og hastighed | Bioteknologi

Her finder du en rapport om glykolyses proces og hastighed i Bioteknologi.

Formålet med rapporten er at vise ud fra 3 forsøg, glykolysens process og hastighed. Der vil blive målt hvor stor indflydelse i processen citronsyre og fructose har. Derudover laves et standardforsøg(hvor der kun er tilsat glucose til blandingen), der kan bruges som reference og sammenligning med de to andre forsøg.

Lærers kommentar

Super fin - ingen mangler.

Elevens kommentar

Ja, små stavefejl, men selve besvarelsen er gjort til perfektion.

Indhold

Formål
Materialeliste
Teori
Fremgangsmåde
Resultater og iagttagelser
Databehandling og diskussionspørgsmål
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Glykolyse er en del biokemiske reaktioner der sammen omdanner glucose til pyrovat. (i 10 trin)
Enzymet der dominerer og er en form for nøglenzym i glykolysen er enzymet fosfofruktokinase. ATP er her meget vigtigt (det er energi givende del). Glykosen foregår i cellens cytoplasma og kan også findes hos alle organismer. Det er en meget vigtigt process hos organismerne, da den dannede ATP skal bruges til energi. Dette er nærmest drivkraften for organismen.

I de første to steps bliver der overførst 2 P fra ATP til molekylet. Man siger at glucosen fosforyleres. Derefter bliver glucosen delt i to C-3-forbindelser der hver bliver fosforyleret med en ekstra P. Derefter overføres P til ADP og så dannes der fire ATP. (dette er vigtigt da det er energidepoter, som organismet kan bruge). Det samlede nettoudbytte bliver derfor 2 ATP.

4 H+ og 4 elektroner fraspaltes også igennem processen fra glucosen. Coenzymet optager så disse (NAD+) og mitokondrierne får disse fra enzymet.
Slutproduktet bliver som nævnt tidligere omdannet til to pyrovat... Køb adgang for at læse mere

Glykolyse: proces og hastighed | Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.