Social ulighed i Danmark og Frankrig | SRO

Social ulighed i Danmark og Frankrig | SRO

Formålet med opgaven er, at finde ud af hvordan uligheden er i Danmark og i Frankrig. Derudover skal der undersøges faktorer, inden for den ulighed der er, nemlig den økonomiske ulighed og sociale ulighed. Indledningsvis vil jeg starte med at redegøre for begreberne: Social ulighed, Social eksklusion og fattigdom. Begreberne giver et indblik i hvad social ulighed betyder og hvilke sociale uligheder der findes. Under social ulighed, vil jeg komme nærmere ind på de sociologiske, politologiske og den økonomiske analysetilgang, som fortæller noget om uligheden inde for det sociale, økonomiske og politiske. Endvidere vil jeg analysere fem tekster, som vi har beskæftiget os med i fransk. Alle fem tekster indeholder økonomisk og social ulighed. I teksterne vil jeg forklare hvor man kan se, hvilke sociale uligheder der er. Jeg vil til sidst som afrunding på min opgave, diskutere de sociale og økonomiske uligheder i forhold til de vedlagte bilag.

Du kan med fordel læse Studienets kompendier om Ulighed og Fattigdom, hvis du skal skrive opgave om social ulighed.

Studienets kommentar

Bilag er ikke vedlagt

Indhold

Indledning………………………………………………………………S. 3
- Formålet med opgaven.
Redegørelse……………………………………………………………. S. 3
- Redegørelse for begreber: Social ulighed, Social eksklusion og fattigdom
Analyse………………………………………………………………….S. 5
- Af franske tekster med inddragelse af begreber fra redegørelsen
Diskussion………………………………………………………………S. 8
- Diskussion med udgangspunkt i artiklerne.
Konklusion…………………………………………………………… S. 10
- Hvad fandt jeg frem til?
Litteraturliste……………………………………………………… S. 11

Uddrag

Redegørelse:

Social ulighed er et centralt problem i det nuværende Danmark. Her bliver der, blandt andet taget i betragtning, om man er dårlig eller godt stillet, eller hvilken kulturel baggrund man kommer fra. Social ulighed er en definition på menneskets forskellige adgange til samfundets ressourcer. Her indgår blandt andet den økonomiske analyse. Økonomien betyder utrolig meget, da det giver mennesket fordele og forskellige adgange til samfundet og dets ressourcer. De økonomiske analyser anvendes til at analysere fordelingen af økonomien i et samfund. Skattesystemet i Danmark har en stor indflydelse på den økonomiske fordeling, da vi i Danmark anvendes det progressive skattesystem. Det betyder at des højere ens indkomst er, des større procentdel udgør skatten af indkomsten, hvilket vil sige at dem der tjener mest, betaler mest i skat. Dette skattesystem er med til at skabe en nogenlunde lige fordeling af folks nettoindkomst i det danske samfund. Da vi lever i et velfærdssamfund, betaler vi skat, så alle individer i samfundet, har mulighed for at gå til læge og i skole, uden det skal koste de enkelte individer noget. Dette er med til at give en forholdsvis lige fordeling af samfundets ressourcer. Selvom skattesystemet skaber en lige fordeling, kan det økonomiske incitament, have en effekt på folk, når vi taler om arbejdsmarkedet. Hvis dem der betaler mest i skat, ikke synes de får nok ud af at arbejde, har vi tale om et negativt økonomisk incitament , dette kan resultere i sort arbejde, hvilket betyder at man arbejder, uden at betale skat af de penge man tjener.
Den Sociologiske analyse sætter særligt fokus på de dårligst stillede i samfundet. Vi er gået fra det traditionelle landbrugssamfund. Hvis ens far var landmand, endte man også selv med at blive det, ... Køb adgang for at læse mere

Social ulighed i Danmark og Frankrig | SRO

[1]
Bedømmelser
  • 30-04-2014
    en god opgave som svarer til den karakter den har fået.