SRO om Bænken af Per Fly

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Mediefag B)
  • 7
  • 18
  • 3821
  • PDF

SRO om Bænken af Per Fly

Studieretningsopgave (SRO) i Samfundsfag A og Mediefag B, omhandler social ulighed og en analyse af filmen Bænken af Per Fly.

Problemstilling
- En redegørelse for begreber og teorier om social ulighed og sociale klasser, herunder klassesamfundet.

- En beskrivelse ved hjælp af statistisk materiale og definitioner, hvad der kendetegner de laveste sociale klasser i Danmark, herunder deres levekår.

- En analyse og fortolkning af de filmiske virkemidler i ”Bænken” af Per Fly med fokus på skildringen af sociale klasser (mise-en-scene, fakta-koder mm.) samt personkarakteristik af hovedpersonerne med fokus på deres indbyrdes forhold og udvikling gennem filmen.

- En disskusion med udgangspunkt i analysen af ”Bænken” og beskrivelsen af de laveste sociale klasser, i hvor høj grad ulighed udgør et problem i Danmark.

Studienets kommentar

Der er nogle sproglige og grammatiske fejl i opgaven. Diskussion og konklusion er lidt overfladiske.

Indhold

Problemstilling 3
Indledning 4
Redegørelse for begreber og teorier om social ulighed og sociale klasser, herunder klassesamfundet. 4
Funktionalistisk teori 5
Bourdieus kapitalbegreb 5
Stratifikationsteorierne 6
Beskrivelse ved hjælp af statistisk materiale, hvad der kendetegner de laveste sociale klasser. 6
Analyse og fortolkning af de filsmiske virkemidler i ”Bænken” 7
Personkarakteristik med fokus på deres indbyrdes forhold 9
Miljø og Tema 11
Diskussion 11
Konklusion 13
Litteraturliste og Kilder 14
Bilag: 16

Uddrag

Indledning
Jeg vil i min opgave undersøge, hvordan bænken viser ulighed og hvordan ulighed udspringer sig i den laveste sociale klasse i filmen ”Bænken”.

Jeg vil redegøre for begreber og teorier omkring social ulighed og sociale klasser herunder klassesamfundet, samt en beskrivelse af hvad der kendetegner de laveste sociale klasser, med hjælp fra statistisk materiale.

Efter redegørelsen vil jeg lave en analyse og fortolkning af de filmiske virkemidler i ”Bænken”, samt en personkarakteristik med fokus på personer indbyrdes forhold og udvikling i filmen i min analyse.

Til sidst i min opgave vil jeg diskutere med udgangspunkt i min analyse af ”Bænken” og beskrivelsen af de laveste sociale klasser, i hvor høj grad ulighed i vores samfund udgør et problem i Danmark. Ud fra alt dette vil jeg kunne lave en afsluttende konklusion på min problemstilling.

Redegørelse for begreber og teorier om social ulighed og sociale klasser, herunder klassesamfundet.
I alle samfund vil der kunne findes en større eller mindre grad af social ulighed, og kigger man tilbage i tid, kan man konstatere, at der altid har været en grad af social ulighed i samfundet.

Derfor er det også helt naturligt, at ulighedsproblematikken har været et centralt omdrejningspunkt i mange debatter om den stigende ulighed i Danmark. Denne ulighed bliver i mindre grad stadig accepteret i vores samfund. Folk accepterer netop denne ulighed, fordi det altid har eksisteret, så folk har ikke oplevet andet.

Derfor vil jeg nu redegøre for en række sociologers bud på, hvorfor der opstår social ulighed i moderne samfund og hvad det skyldes... Køb adgang for at læse mere

SRO om Bænken af Per Fly

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om Bænken af Per Fly.