SRO: Social ulighed i Danmark & England | Samfundsfag & Engelsk

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 17
 • 4090
 • PDF

SRO: Social ulighed i Danmark & England | Samfundsfag & Engelsk

Studieretningsopgaven (SRO) i hvilken jeg har kombineret samfundsfag A og engelsk A til at belyse social ulighed i Danmark og England og hvor jeg endvidere går i dybden med begrebet møsterbrydere.
Engelskfaget er en smule forfordelt i denne opgave og derfor kan man med fordel tilføje nye data fra det engelske samfund.

Problemformulering:
- Først vil jeg redegøre for hvad man forstår ved social ulighed samt komme ind på social arv og hvad der karakteriserer ”mønsterbryderne”
- Dernæst med udgangspunkt i klasseteorier og/eller stratifikationsteorier vil jeg lave en sammenlignende analyse af social ulighed i det danske og det britiske samfund.
- Til sidst diskuteres om uddannelse kan bryde den negative sociale arv.

Indhold

1. Problemformulering ...…………………………………………………………... 4
2. Indledning …………………………………………………………………………5
3. Social arv ………………………………………………………………………… 6
4. Klassifikationteorier …………………………………………………………….. 8
5. Sammenlignende analyse af det danske og det britiske samfund….………... 11
6. Kan uddannelse bryde den negative sociale arv? ……………………………. 12
7. Konklusion ……………………………………………………………………... 13
8. Kildeangivelser ………………………………………………………………… 14

Uddrag

Social arv og især den negative sociale arv er et politisk emne, som i disse år bliver heftigt debatteret i Danmark. Det man herigennem søger, er at nå frem til en erkendelse af, hvorfor og i hvilket omfang en persons opvækst er afgørende for dennes senere livschancer og udfoldelsesvilkår.
Diskussionen har oftest haft fokus på den gentagne overdragelse af negative opvækstvilkår imellem generationer. Men er det kun der fokus bør lægges, hvis man vil gøre op med den negative sociale arv?
Hvis det er, må vi konkludere, at de hidtidige politiske tiltag ikke har været effektive nok.
Forskerne skønner, at 10-15 procent af danskerne stadig har klart ringere levevilkår end den øvrige befolkning trods årtiers kamp for at bryde den negative sociale arv... Køb adgang for at læse mere

SRO: Social ulighed i Danmark & England | Samfundsfag & Engelsk

[8]
Bedømmelser
 • 28-04-2015
  ---...................æææææææææææææææ
 • 02-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Man ønsker ofte at man kan finde at rigtig god opgave til inspiration. Dette er et glimrende eksempel på dette!! Mange tak.
 • 05-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Fantastisk opgave som helt sikkert ikke er et 12 tal værd! Men den kan sikre et lille 4 tal måske!
 • 28-01-2013
  Fin opgave, kan dog gøres mere konkret under nogle afsnit.