SRO om Gini-koefficienten i Danmark

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 12
 • 3380
 • PDF

SRO om Gini-koefficienten i Danmark

SRO i Samfundsfag A og Matematik A om Gini-koefficienten i Danmark.

Her beskrives, bevises og fortolkes den danske gini-koefficient, og udover dette sammenlignes den med en række andre lande, som ikke besidder den samme velfærdsmodel som Danmark - den universelle velfærdsmodel.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
1. Redegørelse for den universelle og residuale velfærdsmodel . 4
2. Bevis af formlen til udregning af gini koefficienten 5
3. Gini-koefficienten af en stikprøve på tyve personer 7
4. Diskussion vdr. indkomstfordeling og medianindkomsten i tabel 2 . 8
Konklusion 10
Kildefortegnelse 10

Uddrag

Indledning
Den økonomiske omfordeling af statslige ydelser er betragtelig forskellig i Danmark og USA. Ude i verden opfattes Danmark som et socialistisk land der med stor økonomisk lig-hed blandt dets borgere og med få relativt rige og fattige. USA opfattes derimod som et land med stor ulighed mellem borgerne, hvorved der er en forholdsvis stor gruppe af rige samt fattige. Begge lande besidder en stærk økonomi, men omfordelingen af de finansielle ydelser er forskellig og det er blandt andet denne polariserede omfordeling i USA, der gør deres gini-koefficient forskellig fra fx den skandinaviske.
Studieretningsopgaven kombinerer fagene matematik B og samfundsfag A. SRO svarer i denne anledning på følgende problemformulering: Kan graden af ulighed i Danmark og USA forklares vha. velfærdsmodeller?

1. Redegørelse for den universelle og residuale velfærdsmodel
Den universelle velfærdsmodel, hvis politiske betegnelse er Den socialdemokratiske model , som anvendes i de skandinaviske lande: Sverige, Norge og Danmark, er fundamentalt bygget på de soci-aldemokratiske grundidéer, hvor den enkelte borger tildeltes en høj grad af offentlig service af sta-ten.
Denne offentlige service, er hovedsagligt finansieret af de generelle skatter. Den universelle vel-færdsmodel har - i forhold til den residuale – ikke til hensigt kun at hjælpe bestemte grupper i sam-fundet, men giver universelle ydelser . Den er således mere målrettet til at hjælpe det enkelte individ - et af kendetegnene ved denne velfærdsmodel. De offentlige ydelser går på den måde ikke kun til de svagest stillede i samfundet. Ydelserne bliver derimod uddelt mere bredt til bl.a. studerende i form af SU, ældre i form af folkepension og til syges hospitals behandlinger. Det universelle skatte ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Gini-koefficienten i Danmark

[4]
Bedømmelser
 • 31-01-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  Godt gennemarbejdet opgave. Men kunne godt være lidt mere konkret, for derved at få mere stof med på de få sider. Men tak:)
 • 09-01-2011
  Rigtig, rigtig god og velskrevet SRO.
 • 27-05-2012
  Fin opgave med velfortjent karakter!
 • 04-04-2011
  glimrende opgave. god gennemgang