Ulighed og statistik med chi2-test | SRO | Samfundsfag A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 7
  • 13
  • 2509
  • PDF

Ulighed og statistik med chi2-test | SRO | Samfundsfag A og Matematik B

Dette er en SRO omhandlende ulighed i Danmark i fagene samfundsfag (A) og matematik (B).

Begyndelsesvis redegøres der for social ulighed med et fokus på social arv og økonomisk ulighed. Herefter undersøges hvordan bestemte grupper i samfundet ser på ulighed i Danmark ved hjælp af uafhængighedstests. Slutteligt bliver der diskuteret hvorvidt ulighed er et reelt problem i Danmark, og hvordan det i så fald kan imødegås.

Opgaveformulering
1) Redegør for hvad der forstås ved social ulighed. Kom herunder ind på hvordan det kan måles samt hvad der menes med social arv.
2) Forklar principper for chi2-test herunder hvad p-værdien betyder. Undersøg derefter ved hjælp af chi2-test hvordan udvalgte grupper i samfundet ser på ulighed i Danmark. Vælg selv data på www.surveybvanken.aau.dk, som egner sig til uafhængighedstest.
3) Diskuter om ulighed er et problem i Danmark og hvordan det evt. kan imødegås. Inddrag viden fra undersøgelsen om forskellige befolkningsgruppers holdning til spørgsmålet og om der evt. er sket en udvikling.

Lærers kommentar

Rigtig god og fyldestgørende redegørelse og analyse! Din diskussion og konklusion er dog forholdsvis kort og overfladisk, hvilket du burde have sat et større fokus på.

Indhold

1. Indledning 4
2. Redegørelse for social ulighed 4
3. 3.1 Social ulighed 4
4. 3.2 Social arv 5
5. Analyse med chi2-test 6
6. Diskussion af ulighed 9
7. Konklusion 11
Litteraturliste

Uddrag

INDLEDNING
Skal vi stræbe efter lighed i samfundet eller bare lade begivenhederne gå sin gang? Dette lyder som et helt simpelt spørgsmål, men kan alligevel sætte de politiske sind i kog. De forskellige partier i folketinget debatterer heftigt dette spørgsmål og er dybt uenige. Men hvordan står det egentlig til med uligheden i det danske samfund? Og hvilke holdninger har den danske befolkning til det? Dette er spørgsmålene, der vil besvares på de følgende sider. Der vil redegøres for social ulighed og konsekvenserne af dette i form af social arv. Opgaven vil indeholde analyser i form af chi2-tests, som vil belyse udviklingen af den sociale ulighed i Danmark. Slutteligt vil der diskuteres hvorvidt social ulighed egentlig er et problem i dagens Danmark, og hvilke løsninger der så findes til problemet.

ANALYSE MED CHI2-TEST
I dette afsnit vil principperne for chi2-test forklares og derefter undersøges hvordan bestemte grupper i samfundet ser på ulighed i Danmark ved hjælp af uafhængighedstests.
En chi2-test tager udgangspunkt i nulhypoteser, der enten bliver forkastet eller ikke forkastet gennem tests. Man benytter sig af en chi2-test når man skal drage en konklusion ud fra et ikke komplet informationsgrundlag (Christensen, 2009). Grundlaget er ikke fuldstændigt fordi, at det ikke er muligt at spørge og få svar fra hele befolkningen på et stillet spørgsmål, da det simpelthen er for tids- og ressourcekrævende. Derfor undersøger man kun en mindre del af befolkningen, der skal være repræsentativ for hele befolkningen; dette kaldes en stikprøve. Det sker hvis man spørger så bred en befolkningsgruppe som muligt, altså folk fra forskellige byer, sociale klasser, forskellig habitus. I denne opgave vil der kun anvendes uafhængighedstest. I en chi2-test sammenlignes observeret data med forventet data. I en uafhængighedstest sammenlignes egenskaber for grupper under en samlet population, testen afgør om... Køb adgang for at læse mere

Ulighed og statistik med chi2-test | SRO | Samfundsfag A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.