Det geocentriske til det heliocentriske

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 6
 • 1737
 • PDF

Det geocentriske til det heliocentriske

Videnskabsteori 2.

Denne opgaves formål er at redegøre for Kopernikus', Brahes, Keplers og Galileis forskellige roller i overgangen fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede.

Studienets kommentar

Filosofistudiet 2009.

Uddrag

Nikolas Kopernikus (1473-1543) fremstillede en astronomisk model med solen som universets centrum; et heliocentrisk system som udfordrede den daværende aristotelisk-ptolemæiske geocentriske overbevisning, der opererede med jorden i centrum, da det efter aristotelisk fysik er dens naturlige sted1. Kopernikus' heliocentriske teori indebærer en total forkastelse af den eksisterende fysik, da bevægelseslæren vil bryde sammen hvis jorden ikke er i centrum. Distinktionen mellem det celeste og terreste og de dertilhørende forskellige fysikker tilintetgøres, da skellet mellem det jordiske og det himmelske ikke kan opretholdes, hvis jorden kategoriseres som en planet der tilhører himmellegemerne. Som følge deraf, udfordrede Kopernikus' system, med jordens reducering til en bevægelig planet mellem Mars og Venus, ikke kun den etablerede kirkelige tradition, men også det almindelige menneskets erfaring og opfattelse af at befinde sig i centrum, til et omvæltende revolutionerende syn på universet og ikke mindst sig selv2. Kopernikus grundlagde sit system ud fra overbevisningen af, at de eksisterende ptolemæiske systemer var for usmukke og usammenhængende og harmonerede ikke med: ”…som er skabt for vor skyld af den mest fuldkomne og mest regelmæssige af alle bygmestre”3. Kopernikus søgte en model, hvor han i Platons ånd, stræbte efter redegørelse for fænomenerne, men på en mere harmonisk, sammenhængende og ikke mindst en mere simpel måde4. Kopernikus søgte et opgør mod Ptolemaios' overflødige og uskønne ekvant, der skulle redegøre for de hastighedsvariationer, som ikke kunne forklares med excentriske cirkler, ved at sætte planetens bevægelsesbane i en cirkel i et centrum og en jævn cirkel i en anden cirkel5. Dog bibeholder Kopernikus ideen om cirklens fuldkommenhed og evige eksistens6, men ved fastholdelse af den cirkulære overbevisning opstår observationelle... Køb adgang for at læse mere

Det geocentriske til det heliocentriske

[5]
Bedømmelser
 • 04-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Et rigtigt godt overblik. Kan anbefales hvis du mangler information om perioden i store træk.
 • 14-06-2011
  Giver et fint overblik, god repetition inden en idehistorisk eksamen.
 • 01-09-2011
  sssssssssssssssssssssssssssssuper opgave!
 • 13-02-2011
  god opgave til at få inspiration :-)