Tidslinje

Her får du en tidslinje over de vigtigste begivenheder i renæssancen. Vi har inddelt følgende tidslinje i en optakt til renæssancen og selve renæssancen baseret på den udbredte afgrænsning (1400-1600), selvom nogle vil mene, at nogle af de begivenheder, vi nævner i optakten, faktisk er en del af renæssancen. 

Optakt til renæssancen

1293: Bystaten Firenze laver en selvstændig forfatning og bliver uafhængig af pavestaten og det tysk-romerske rige. Dette lægger grunden for, at Firenze senere bliver et stort handelscentrum og opnår stor velstand og bliver en hovedby under renæssancen. 

Der opstår fra 1300-1500-tallet flere bystater i Norditalien, som opnår selvstændighed. Nogle stater udvikler en styreform med en selvstændig fyrste som leder, andre etablerer republikker med et sammensat, lovgivende råd af flere embedsmænd. 

1302: Forfatteren Dante Allighieri pågynder sit store epos Den guddommelige komedie. Dante blev forvist fra byen Firenze for at have skrevet bogen. Værket indeholder en generel kritik af kristendommen og de folk (paver, præster, munke), der forvalter kristendommen. Dante kritiserer især kirkens folk for mangel på dyd og afholdenhed. 

1347-52: Den sorte død (pesten) spreder sig over Europa. De tætte handelsforbindelser mellem Italien og Vesteuropa fremmede pestens udbredelse. Pesten var en lunge-byldepest, der udslettede mellem 35-70% af befolkningstallet. Mange landbrug blev forladt som følge af befolkningsnedgangen, og der opstod efterfølgende en landbrugskrise. 

Pesten gjorde også, at de overlevende handelsmænd kunne udnytte befolkningsnedgangen til at øge sin magt og velstand, fordi konkurrenterne var døde eller havde været nødt til at flytte for ikke at risikere at blive smittet. Det havde blandt andet den konsekvens, at flere handelsmænd i Italien blev rige og opnåede en form for handelsmonopol som følge af befolkningsnedgangen. Dette var en af årsager til, at Italien i løbet af renæssancen blev centrum for handel og bankvirksomhed. 

1353: Forfatteren Giovanni Boccaccios novellesamling Decameron udgives. Bogen skildrer en meget frigjort indstilling over for særligt seksualitet. Værket er desuden en af de første kilder, som beretter om pesten i Europa, og derudover er den blevet kendt som en af verdens første novellesamlinger. Bogens indhold peger frem mod det menneskesyn, der opstår i løbet af renæssancen i forbindelse med humanismens opblomstring. 

Renæssancen

1434: Den rige Medici-familie køber byen Firenze, overtager alene bystyret og bliver en stor økonomisk magt i hele Europa. Familien opretter lånevirksomheder med Europas fyrster og konger og får endda forretningsforbindelse med paven. 

Pengene ville Medici-familien først og fremmest bruge på kunst og pragt til Firenze for at kunne illustrere magt og rigdom. Familien var således med til at finansiere store dele af den renæssancekunst, der blev lavet i byen i løbet af renæssancen.

1435: Arkitekten Leon...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind