Formelsamling

 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • Ingen givet
 • 37
 • 2924
 • Word2003

Noter: Formelsamling

Omfattende formelsamling med regneeksempler og vejledning til grafregner. Indeholder:

Procentregning
Rentesregning
Annuitetsregning
Potensregneregler
Den rette linie og dens ligning (Se også Appendiks 1)
Andengradsfunktion og parablen
Retvinklet trekant
Vilkårlig trekant
Funktion
Andengradspolynomier og polynomier
Asymptote for polynomiumsbrøk
Eksponentielle funktioner (Se også Appendiks 1)
Logaritmefunktioner
Potensfunktioner (Se også Appendiks 1)
Trigonometriske funktioner
Harmonisk svingning
Lineær funktion i to variable
Differentialregning
Differentiation af specielle funktioner
Deskriptiv statistik - grupperede observationer
Deskriptiv statistik
Sandsynlighedsregning
Stokastisk variabel
Binomialfordeling
Normalfordeling
Appendiks 1 – udviklingsforløb
Appendiks 2 - funktionsundersøgelse
Appendiks 3 – ligninger

Formelsamling

[137]
Bedømmelser
 • 28-11-2005
  top!
 • 03-05-2004
  Du er en skat
 • 28-02-2016
  goooooooooooooooooood
 • 14-05-2015
  Den er i hvert fald god at have med til en eksamen!