Velfærdsstatens opbygning

På de følgende sider får du et overblik over opbygningen af velfærdsstaten fra 1891 til i dag. Du kan læse om: 

Uddrag fra siden om Kanslergadeforliget:

Man samlede, systematiserede og udbyggede tidligere lovgivninger på velfærdsområdet fra 1890’erne og 1920’erne, så de blev samlet i fire hovedlove, som gjorde det lettere at administrere velfærden. Det er denne del af Kanslergadeforliget, som senere er kommet til at hedde socialreformen, og som kan inddeles i fire punkter: 

  • Lov om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring.
  • Lov om folkeforsikring, som nærmest gjorde medlemskab af en sygekasse obligatorisk, hvis man ville opnå ret til sociale ydelser.
  • Lov om ulykkesforsikring. 
  • Lov om offentlig forsorg. 

Denne sidste lov bliver ofte fremhævet som den vigtigste og mest betydningsfulde i socialreformen. Den afløste fattigloven fra 1891 og loven om arbejdsløshedsforsikringer fra 1907, og det er her, retsprincippet udbredes yderligere og bliver mere dominerende end det hidtidige skønsprincip. Der kom nu faste takster til folk i social nød frem for det hidtige skøns- og almisseprincip hos den lokale sognerådsformand eller kommunalbestyrelse...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind