Tidslinje

Baggrunden for velfærdsstaten

1683: Danske Lov bliver indført og giver de syge fattige mulighed for at blive plejet på hospitalerne. Så snart de kunne arbejde, skulle de tilbage i samfundet igen. Loven markerer, at det offentlige langsomt begynder at tage ansvar for de dårligst stillede. 

1787: Man nedsætter en fattigdomskommission, der skal udarbejde regler for forsørgelse af fattige. 

1799-1803: Fattigkommissionen udsender forsørgelsesregler for hele landet og danner lokale råd, hvor præsten skal administrere arbejdet. Men gårdmænd og borgere bliver nu sat til at hjælpe præsten med at afgøre, om en person har ret til fattighjælp. Dette betegner et skifte i fattigforsorgen, idet den nu bliver et samfundsmæssigt og medborgerligt ansvar og ikke udelukkende en kristen pligt. Derudover indførte kommissionen nu reelt en forsørgelsesret for de fattige. 

1824: Fattighjælpsmodtagere kunne nægtes at blive gift (en regel, der formelt set gjaldt indtil 1961). Derfor er der med fattighjælpen på dette tidspunkt endnu ikke tale om egentlige velfærdsydelser, fordi man mistede rettigheder, når man modtog fattighjælp. 

1849: Grundloven bliver indført og sikrer, at man kan modtage offentlig støtte, hvis man er i social nød. Dog mistede man visse rettigheder ved at modtage fattighjælp: Man mistede stemmeretten, retten til at flytte samt at gifte sig, og individet blev underlagt fattighjælpens myndighed. Behovet for fattighjælp blev betragtet som selvforskyldt. 

1880’erne: Den tyske kansler Otto von Bismarck indfører socialreformer i Tyskland form af syge- ulykke- invalide og alderdomsforsikring. Formålet med reformerne var at forhindre, at en radikal socialisme skulle udbre...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind