Begyndelsen (1891-1933)

Reformerne 1891-1907

Reformerne grundlagde velfærdsstaten

Den stigende industrialisering i anden halvdel af 1800-tallet gjorde, at flere havnede i social og økonomisk nød, og det blev klart for flere politikere, at behovet for fattighjælp ikke nødvendigvis var selvforskyldt, blandt andet fordi arbejdslønnen var så lav, at det var umuligt for arbejdere at spare op til pension eller sygdom. Derfor blev man enige om, at visse grupper kunne modtage økonomisk hjælp uden at miste deres rettigheder.

I 1890’erne og i begyndelsen af 1900-tallet indførte man en række love, som tilsammen markerer etableringen af det danske velfærdssamfund:

  • Alderdomsforsørgelse (1891)
  • Sygeforsikring (1892)
  • Ulykkesforsikring (1898)
  • Arbejdsløshedsforsikring (1907)

Sygeforsikringen fungerede på den måde, at staten gav midler til sygekasser mod, at sygekassen gav medlemmer adgang til fri lægehjælp, sygehusbehandling og sygedagpenge. 

Men det er alderdomsforsørgelsen, der ofte bliver fremhævet som den vigtigste reform fra denne tid. Reformen…

...

Første Verdenskrig 1914-1918

I løbet af Første Verdenskrig sikrede den danske stat forsyning af varer til befolkningen for at undgå inflation. Derudover greb staten ind over for den stigende arbejdsløshed i landet, der kom som følge af krigen. Staten begyndte således at regulere økonomien i et omfang, man ikke før havde set i Danmark gennem de såkaldte midlertidige augustlove. 

Augustlovene

De midlertidige augustlove (også kaldet "reguleringsloven") kom til at indeholde fire punkter, der alle berørte omfordelingen i samfundet. Staten, under ledelsen af indenrigsminister Ove Rode, begyndte i …

...

Aldersrenteloven

Statens rolle under Første Verdenskrig havde muligvis en rolle i, at man i 1922 ændrede den gamle alderdomsunderstøttelse, der var baseret på almisser og skøn. Alderdomsunderstøttelsen fra 1891 blev omdannet til en aldersrentelov, der bestemt…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind