Kilder

Velfærdsstaten har stort set altid været et samfundsemne, der har optaget mange. Derfor findes der også mange kilder til at belyse velfærdsstatens udvikling i Danmark. 

I det følgende hjælper vi dig med at forstå to kilder, som udtrykker to forskellige holdninger til, at staten skal varetage velfærden. Det drejer sig om: 

Uddrag fra siden om Socialdemokratiets partiprogram fra 1961, "Vejen Frem":

Socialdemokratiet ville øge ligheden i samfundet
Partiprogrammet “Vejen Frem” er en god kilde til at belyse velfærdsstatens udvikling i 1960’erne, idet programmet flere steder har fokus på at beskrive, at statens rolle og indflydelse i samfundet bør udvides. Højkonjunkturen i 1960’erne gjorde det nemlig muligt at udbygge velfærden, og dette ville Socialdemokratiet bruge som et middel til at sikre, at Danmark ikke blev et alt for ulige samfund.

I programmet bliver der fremført en politisk vision om, at det skal blive statens rolle at sikre lighed og tryghed for alle. Og der tales for et samfund, hvor samfundet bliver drevet frem ud fra et hensyn til hele befolkningen frem for privatøkonomiske interesser. Velfærden skal nemlig være for alle ifølge partiprogrammet. I begyndelsen af programmet ser man nærmest en konklusion på hele denne politik. Der står, at Socialdemokratiet vil give mennesket: 

(...) dets tryghed og give det mulighed for en fri udvikling under ansvar over for fællesskabet. (...) Hensynet til hele befolkningen må sættes over private profitinteresser. Almenvellet må være afgørende ved planlægningen af fælles opgaver. 

Der står også i programmet, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind