Guldalderen (1960-1980)

Velfærden blev udvidet pga. højkonjunktur

Der var med folkepensionen skabt konsensus om velfærdspolitikken i Danmark. Denne konsensus førte til, at der skete en massiv udvidelse af velfærdsstaten i efterkrigstiden i løbet af 50’erne og 60’erne. Især 1960’ernes økonomiske højkonjunktur gjorde det muligt at finansiere velfærdsprojektet og udvide samt forhøje ydelserne betragteligt. Den økonomiske højkonjunktur skyldes i høj grad amerikanernes økonomiske støtte efter Anden Verdenskrig gennem Marshallplanen, der i Danmark førte til, at landbrugsproduktionen steg med 50% allerede fra …

...

Forsorgsloven 1961 er et endegyldigt opgør med fattighjælpen

Efter folkepensionslovens vedtagelse i 1956 vedtager man i 1961 en lov om offentlig forsorg. Forsorgsloven erstatter endegyldigt fattighjælpens retsvirkninger fra 1890’…

...

Bistandsloven fra 1976 skulle sikre, at velfærden også var forebyggende

I 1976 træder bistandsloven i kraft. Loven er et forlig mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvor man sigtede mod at gøre tilværelsen for de laveste samfundslag bedre ved blandt andet at have fokus på forebyggelse. Bistand skulle nu gives ud fra en individuel behovsstyret hjælp gennem en sagsbehandler…

...

Efterlønsordning i 1979 skulle hjælpe nedslidte og mindske arbejdsløshed

Man indførte i 1979 en efterlønsordning, der skulle hjælpe de nedslidte på arbejdsm…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind