Kolorimetrisk titrering

En titrering, hvor man anvender en indikator til at bestemme ækvivalenspunktet, kaldes for en kolorimetrisk titrering.

Enhver titrering handler om bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. For at kunne lave disse koncentrationsberegninger er det helt afgørende at vide, hvornår man har nået det såkaldte ækvivalenspunkt, så man kan stoppe titreringen på det helt rigtige tidspunkt. For at afgøre, om man har nået ækvivalenspunktet eller ej, kan man tilsætte en indikator, som med et farveskift signalerer, at ækvivalenspunktet er nået. En titrering, hvor man anvender en indikator til at bestemme ækvivalenspunktet, kaldes for en kolorimetrisk titrering.

Du kan her læse mere om, hvordan du vælger den rigtige indikator i forbindelse med syre-base-titreringer. Og du kan her se et eksempel på et forsøg, hvor der anvendes kolorimetrisk titrering.