Fældningstitrering

Formålet med en fældningstitrering er at bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. Forsøget gennemføres ved at dryppe en vandig opløsning med en kendt koncentration af et stof ned i en opløsning med en ukendt koncentration af et andet stof. Når de to stoffer blandes, sker der en fældningsreaktion. I efterbehandlingen skal du lave mængdeberegninger. 

Du kan her se et eksempel på en rapport om fældningstitrering.