Potentiometrisk titrering

En syre-base-titrering, hvor man anvender et pH-meter til at bestemme ækvivalenspunktet, kaldes for en potentiometrisk titrering.

Enhver syre-base-titrering handler om bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. For at kunne lave disse koncentrationsberegninger er det helt afgørende at vide, hvornår man har nået det såkaldte ækvivalenspunkt, så man kan stoppe titreringen på det helt rigtige tidspunkt. For at afgøre, om man har nået ækvivalenspunktet eller ej, kan man anvende et pH-meter som løbende måler pH i opløsningen. Når pH pludselig ændrer sig drastisk, er ækvivalenspunktet er nået. En syre-base-titrering, hvor man anvender et pH-meter til at bestemme ækvivalenspunktet, kaldes for en potentiometrisk titrering. Bemærk at potentiometrisk titrering ikke kan anvendes til redoxtitreringer og fældningstitreringer, men altså udelukkende i forbindelse med syre-base-titreringer.