Redoxtitrering

Formålet med en redoxtitrering er at bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. Forsøget gennemføres ved at dryppe en vandig opløsning med en kendt koncentration af et stof ned i en opløsning med en ukendt koncentration af et andet stof. Når de to stoffer blandes, sker der en redoxreaktion. I efterbehandlingen skal du lave mængdeberegninger. I rapporthjælpen hørende til øvelsen om jernindholdet i ståluld, kan du se et eksempel på en redoxtitrering.