[2]

Titrering

Formålet med en titrering er at bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. På de følgende sider kan du læse mere om forskellige typer titreringer:

Her ser du et uddrag fra vores vejledning om syre-base-titrering på Kemi C:

Fra buretten kan man stille og roligt dryppe mere og mere af basen, NaOH, ned i syreopløsningen. Der sker hermed en syre-base-reaktion nede i den koniske kolbe. Denne syre-base-reaktion kaldes også for titreringsreaktionen.

Titreringsreaktionen

Titreringsreaktionen kan opskrives på flere forskellige måder. Hvis vi kalder syren for S og dens korresponderende base for B, kan titreringsreaktionen opskrives således:

S(aq)  +  OH-(aq)  →  B(aq)  +  H2O(l)

Syren (S) afgiver en hydron til basen, OH-, hvorved syren (S) bliver til sin korresponderende base (B), og OH- bliver til H2O.

En alternativ måde at opskrive titreringsreaktionen tager udgangspunkt i, at syren (S) nede i opløsningen allerede er blevet omdannet til H3O+, før man drypper NaOH ned fra buretten. I så fald skriver man H3O+ i stedet for S i titreringsreaktionen:

H3O+(aq)  +  OH-(aq)  →  H2O(l)  +  H2O(l)

Titrerkurve

Før titreringen er gået i gang, vil der normalt være en hel del syre i opløsningen. Derfor starter pH med at være relativt lav. Jo mere NaOH man drypper ned fra buretten, jo mindre syre vil der være tilbage i opløsningen. Dermed stiger pH i løbet af titreringen. Den såkaldte titrerkurve beskriver sammenhængen mellem pH, og hvor meget volumen NaOH der er blevet tilsat. En titrerkurve kan for eksempel ..

 

Og her ser du et uddrag fra vores vejledning om syre-base-titrering på Kemi B:

Bestemmelse af koncentrationen af syren i den oprindelige opløsning foregår efter følgende tre trin:

1) Bestem stofmængden af den tilsatte NaOH, n(NaOH).

På buretten har vi aflæst, hvor stort et volumen NaOH, V(NaOH), der skulle tilsættes for at nå ækvivalenspunktet. Da vi kender koncentrationen af NaOH, c(NaOH), kan vi beregne den tilsatte stofmængde af NaOH, n(NaOH) med denne formel:

n(NaOH)=c(NaOH)\cdot V(NaOH)

Normalt er c(NaOH)=0,1 M, men tjek altid lige din øvelsesvejledning for at være sikker. I dette eksempel, hvor vi aflæste V(NaOH)=10 mL, kan vi beregne n(NaOH) således:

  n(NaOH)=0,1\ \mathrm{M}\cdot 10\ \mathrm{mL}=1,0\ \mathrm{mmol}

I dette tilfælde skulle vi altså tilsætte 1,0 mmol NaOH for at nå ækvivalenspunktet.

2) Bestem stofmængden af syren, n(CH3COOH).

Når vi kender stofmængden af den tilsatte base, n(NaOH), kan vi let bestemme stofmængden af syren, n(CH3COOH). Det gælder nemlig, at stofmængden af CH3COOH er lig stofmængden af NaOH:

n(CH_3COOH)=n(NaOH)

Dette skyldes, at CH3COOH og NaOH reagerer i forholdet 1:1, hvilket kan ses på titreringsreaktionen. Dette gælder i øvrigt altid for ..

Titrering

[2]
Bedømmelser
  • 03-05-2022
    Givet af 1.g'er på STX
    Jeg elsker den. Uden studienet, har jeg aldrig klaret mig gennem 1g på gym
  • 04-06-2021
    Givet af HF-elev på 1. år