Syre-base-titrering

Formålet med en syre-base-titrering er at bestemme koncentrationen af en syre (kan også være en base, men det er sjældent) i en vandig opløsning. Forsøget gennemføres normalt ved at dryppe 0,100 M af den stærke base NaOH ned i en syreopløsning. Du kan enten lave kolorimetrisk eller potentiometrisk syre-base-titrering.

I efterbehandlingen skal du lave mængdeberegninger. Du skal nu vælge, om du vil lære om syre-base-titreringer på C-niveau eller på B-niveau, da der er store forskelle i mængdeberegningerne på disse to niveauer. Du kan læse vores vejledninger om syre-base titreringer via disse to links: