Syre-base-reaktioner

Hvad er en syre-base-reaktion?

En syre-base-reaktion er defineret således:

En syre-base-reaktion er en reaktion, hvor der overføres en hydron (H+) fra en syre til en base.

Bemærk, at en hydron (H+) også kaldes for en proton.

Syre-base-reaktioner kan foregå i vandig opløsning og i gasfasen. 

Vi ser her et eksempel på en syre-base-reaktion i vandig opløsning (aq)

HCl er en syre og kan dermed afgive et H+ til NH3, som er en base:

Når HCl afgiver et H+, bliver det til Cl-. Når NH3 modtager et H+, bliver det til NH4+. 

Vi ser her et eksempel på en syre-base-reaktion i gasfasen (g)

HCl og NH3 kan også eksistere som gasser, og på gasform kan de faktisk også lave en syre-base-reaktion med hinanden. Den eneste forskel er så, at der kun dannes ét produkt, nemlig en ionforbindelse på fast form (s):

Ionforbindelsen, der dannes, har formlen NH4Cl og består af den positive ammonium-ion, NH4+, og den negative chlorid-ion, Cl-. Bemærk, at der dannes de samme ioner som i reaktionen i vandig opløsning. Forskellen er så, at her går ionerne sammen og danner en ionforbindelse. Denne ionforbindelse har det kemiske navn ammoniumchlorid. Til hverdag kalder man ionforbindelsen salmiak.

En syre-base-reaktion afgiver varme

Et kendetegn ved en syre-base-rea...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind