Rapporter

Syre-base-titreringer er en vigtig disciplin i mange kemirapporter. Det er obligatorisk at lære på C-niveau, og det indgår også i mange rapporter på B-niveau og A-niveau. 

På de næste sider finder du hjælp til rapporter om syre-base-titreringer. Siderne er under udarbejdelse, og der vil løbende blive tilføjet materiale.

Her ser du et uddrag fra en rapporthjælp om eddikesyreindholdet i husholdningseddike:

Derfor er pH lidt over 7 i ækvivalenspunktet

Ækvivalenspunktet kan beskrives som det punkt, hvor det sidste syremolekyle lige har reageret. I ækvivalenspunktet er der ingen af de to reaktanter fra titreringsreaktionen tilbage i opløsningen, så hvis man vil bestemme pH i ækvivalenspunktet, skal man udelukkende fokusere på de to produkter fra titreringsreaktionen:

  CH3COOH(aq)  +  OH-(aq)  →  CH3COO-(aq)  +  H2O(l)

H2O er pH-neutral, så vi kan nøjes med at fokusere på CH3COO-, som er en svag base. Derfor ligger pH i ækvivalenspunktet i det svagt basiske område, altså lidt over 7. På C-niveau lærer man ikke, hvordan man præcist kan beregne pH i denne situation, men er du nået til 2. år af B-niveau, lærer du, hvordan man præcist beregner pH for denne situation.