Begreber

Aerob

Aerob betyder iltkrævende. Aerob står i modsætning til anaerob, som betyder ikke-iltkrævende.

Obligat aerobe organismer kan ikke overleve uden ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. dyreceller, som skaffer sig energi ved respiration.

Ammoniak

Se NH3.

Ammonifikation

Ammonifikation er nedbryderes produktion af NH3 under nedbrydning af N-holdigt organisk stof. NH3 opløses i jordvæsken som NH4+.

Ammonium

Se NH4+.

Anaerob

Anaerob betyder ikke-iltkrævende. Anaerob står i modsætning til aerob, som betyder iltkrævende.

Fakultativt anaerob

Fakultativt anaerobe organismer kan udføre respiration, når de har adgang til ilt, men kan også danne ATP ved gæring, hvis der ikke er ilt til stede. Gærceller er f.eks. fakultativt anaerobe.

Obligat anaerob

Obligat anaerobe processer kan ikke forløbe, hvis der er ilt til stede. Obliga...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind