Noter

Her er vores notesamling om stofkredsløb. Vælg dit niveau fra listen for at komme til den rette notesamling:

Her kan du læse et uddrag af noterne til Biologi C:

  • Kulstofkredsløbet (eller carbonkredsløbet) viser kulstofs bevægelse gennem stofpuljer forskellige steder på jorden og i atmosfæren.
  • Man skelner mellem to typer kulstofforbindelser i kredsløbet:
    • Organiske kulstofforbindelser, f.eks. i dyr, planter og dødt organisk materiale. Organiske kulstofforbindelser indeholder energi.
    • Uorganiske kulstofforbindelser, primært i form af CO2.
  • Levende organismer forbrænder organiske kulstofforbindelser ved deres respiration. Respirationen frigiver energien i kulstofforbindelserne. Organismerne bruger energien til at danne ATP til at drive deres livsprocesser. Respirationen omdanner organiske kulstofforbindelser til uorganisk CO2 i atmosfæren.
  • Mennesker forbrænder også fossilt organiske kulstofforbindelser fra jorden i form af kul, olie og naturgas. Forbrændingen frigiver energi, som bruges til at drive maskiner.
  • Figuren viser... 

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind