Fosforkredsløbet

Biologi B og A.

Hvad er fosforkredsløbet?

Fosforkredsløbet (eller P-kredsløbet) er fosfors bevægelse mellem økosystemets forskellige dele. Levende organismer optager og udskiller løbende fosfor, og disse processer skaber fosforkredsløbet. 

Hvad bruges fosfor til?

Alle organismer skal have en vis mængde fosfor for at opretholde deres livsprocesser. Fosfor indgår bl.a. i levende organismers DNA og RNA og ATP. Fosfor indgår også i fosfolipider, som cellemembraner primært består af. 

Fosforkredsløbets opbygning

Her er fosforkredsløbet:

Stofpuljer med fosfor findes i levende organismer, i dødt organisk materiale og i jorden. Pilene viser de processer, der flytter fosfor mellem stofpuljerne.

Fosforkredsløbets processer

Fosforkredsløbet har ikke nogen stofpulje i luften, ligesom kvælstof- og kulstofkredsløbet har. Fosfor optræder enten i organiske molekyler i levende organismer eller i puljer i jorden.

Fosfor i levende organismer bevæger sig gennem fødekæden og overføres til dødt organisk materiale i jorden, når organismerne dør eller udskiller ekskrementer. Nedbryderorganismer i jorden frigiver løbende fosfor i form af fosfat (PO43-) fra det døde organiske materiale. Fosfat kan derefter o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind